​​ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ​

Ορισμός εννοιολογικού χάρτη
Ένας εννοιολογικός χάρτης αποτελεί μια γραφική αναπαράσταση εννοιών, όπου κόμβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις μεταξύ των εννοιών γίνονται με τόξα ή γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή μη κατευθυντικές.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι πρόγραμμα εγκατεστημένο στον ΗΥ που αποσκοπεί στο να ενισχύσει τη διαδικασία της διδασκαλίας ή/και της μάθησης.Ορισμός Blog


  • Το Blog είναι μία ατομική ή ομαδική ιστοσελίδα στην οποία κανείς μπορεί να αναρτά (post) περιεχόμενο σε αντίστροφη χρονολογική σειρά.
  • Καλύπτουν ποικιλία θεμάτων (προσωπικά, κοινωνικά, επιστήμη, επικαιρότητα)
  • Σε ποικιλία μέσων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κα.)
3

Ορισμός Blog
feed
  • Μέθοδος γνωστοποίησης στους αναγνώστες για την προσθήκη νέων καταχωρήσεων (syndication)
  • τεκμήριο το οποίο αποτελεί περίληψη του κυρίως κειμένου του blog με συνδέσμους προς αυτό.
  • Λίστα σε μηχαναγνώσιμη μορφή
  • Χρήση πρότυπων κωδικοποίησης σε XML, RSS feed (Real Simple Syndication), Atom κα.
  • Απαραίτητη η κατοχή ενός αναγνώστη feed (feed reader)
4

Ορισμός Blog
  • Blog vs ιστοσελίδα δημιουργία νέων σελίδων μέσω της εισαγωγής δεδομένων σε φόρμα.
  • Blog vs forum κάθε μέλος μπορεί να θέσει θέματα προς συζήτηση αλλά τα blog παρέχουν συνδέσεις διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα τους δημιουργώντας μία «μπλογκόσφαιρα»


Ορισμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου


Εκπαιδευτικό Σενάριο περιγράφει το σύνολο των διδακτικών καταστάσεων και των χρησιμοποιούμενων εργαλείων ( συμβολικών και φυσικών) που συνιστούν το σημείο εκκίνησης για
δραστηριότητεςδιδασκαλίαςκαι μάθησηςμε τη χρήση των ΤΠΕ